LIERTOPPEN

På nye ats klinikk slipper du lange ventelister og trenger ikke henvisning fra lege. Medlemmer får også rabatt.

Vårt splitter nye, 700 kvadratmeter store senter på Liertoppen åpnet i slutten av august. Dette er områdets mest moderne treningssenter og har dessuten en egen ats klinikk med dyktige fysioterapeuter, som åpner offisielt 5. oktober.

Klinikken er både for medlemmer og ikke-medlemmer og har romslige åpningstider med både kveldsvakt og akuttimer tilgjengelig. Priser og rabattinformasjon får du lenger ned i saken.

Hva er fysioterapi?
– Mange relaterer fysioterapi til den gamle skolen med varmepakninger og ergometersykkel, mener Sarah.

Det stemmer ikke helt. Fysioterapeuter har nemlig inngående kjennskap til kroppens anatomi, bevegelse og funksjon. Undersøkelse og funksjonsvurdering er avgjørende for differensialdiagnostisering – for å kunne sette en mer spesifikk diagnose.

– Dette utgjør fysioterapeutens fundament for valg av hvilken behandling som skal igangsettes, og man får da behandlet mer spesifikt. Pasientene responderer ofte raskere på tiltakene, forklarer Sarah.

Ulike skader
Det som gjør en fysioterapeut unik, er kompetansen han eller hun har innenfor rehabilitering og trening.

På ats klinikk jobber vi aktivt med dette, i tverrfaglig samarbeid med våre personlige trenere.
Fysioterapeutene behandler også mye manuelt.

– En fysioterapeut behandler alle akutte og kroniske lidelser som gir seg utslag i smerter eller funksjonsforstyrrelser i muskel- og skjelettsystemet. Dette kan for eksempel være nakke- og ryggsmerter, ulike belastningslidelser, idrettsskader, hodepine med mer, forteller Sarah.
Det kan dessuten tilrettelegges for opptrening etter skader eller kirurgiske inngrep.

Ved ats klinikk benyttes blant annet følgende behandlingsformer:

  • Bløtdelsbehandling: massasje, triggerpunktbehandling og tøyninger
  • Leddmobilisering
  • Manipulasjoner
  • Nålebehandling av muskulære triggerpunkter/ Dry needling
  • Målrettet trening/aktive øvelser
  • Ergonomisk rådgivning

Dersom du har helseforsikring enten privat eller gjennom jobben, kan du få dekket mellom 5-24 behandlinger i året.

Behandlingene koster kroner 550,- for førstegangskonsultasjon og deretter kroner 440,- per behandling. Som medlem ved Asker Treningssenter får du 10 % rabatt på hver behandling.

Ta kontakt
Time kan bestilles ved å ta direkte kontakt med ats klinikk:
Tlf: 942 89 964 (Sarah) / 473 67 576 (Benedicte)
atsklinikk@askertreningssenter.no


Fysioterapeutene
atsklinikk

Sarah Agnes Christensen er fysioterapeut med spesialkompetanse i klinisk ortopedisk medisin. Hun er er utdannet ved Saxion University of Applied Sciences i Nederland og har erfaring fra
blant andre Jeløy Kurbad, Sunnaas Sykehus, Stadion Fysikalske Institutt og Treningssenter.
Hun har også jobbet ved SOS Childrens Rehabilitation Programme i Malawi.
De siste årene har hun jobbet i privat praksis og har også vært ansvarlig fysioterapeut for St. Hallvard Elite sitt håndballag for herrer.

Les også: Gjermund Sørstad og St. Halvard håndball skal løpe i 24t

Benedicte Ramsli er fysioterapeut og personlig trener. Hun mener at det å oppnå god kontakt med klienten er avgjørende for å skape gode resultater. Benedicte har en lang liste med erfaring gjennom forskjellige idretter og har god erfaring med å legge om livsstilen etter å ha stilt i konkurranser i Athletic Fitness.

Utdannelsen har Benedicte tatt på University college Syddanmark, og hun har supplerende kurs i blant annet Kinesio-taping, dry needling (nålebehandling) og løpestilsanalyse.

Timebestilling per e-post:  benedicteramsli@live.com